Audyt online

 

Dzięki przeniesieniu procesu realizacji audytów do Lerneo, przeprowadzanie ich stało się szybsze, a jednocześnie pozwoliło na minimalizację kosztów ich realizacji. Do najważniejszych zalet takiego rozwiązania należą możliwość wzięcia udziału w audycie o dowolnej, odpowiadającej uczestnikom porze, minimalizacja zaangażowania działu HR w realizację procesu oraz fakt, że do realizacji procesu nie potrzebne są żadne sale. Realizacja audytu sprowadza się do kilku kroków:

  1. wprowadzenie do systemu danych uczestników biorących udział w audycie
  2. uczestnicy dostają link do testu pisemnego, który mogą wypełnić online w dowolnym momencie i miejscu
  3. udostępniany jest kalendarz, z którego każdy z uczestników wybiera dowolny termin realizacji audytu ustnego
  4. po przeprowadzeniu rozmowy tel. z uczestnikami, audytor uzupełnia dane w systemie

Na każdym z etapów koordynator ma dostęp do tabeli audytowej, w której znajdują się informacje takie jak: lista uczestników, zaplanowane terminy realizacji, wyniki każdej z części audytu, a po zakończeniu procesu informacja o poziomie znajomości języka każdej z osób.