Motywacja pracowników

Pracownicy, którzy korzystają z systemu, wykazują się większą motywacją i zaangażowaniem w proces szkoleniowy. Wynika to z faktu, że na bieżąco mogą monitorować swoją aktywność, mają jasno sprecyzowane cele i system mierzenia postępów. Nie bez znaczenia jest możliwość dostępu do dodatkowych materiałów dopasowanych do ich indywidualnych potrzeb i zainteresowań.

Czytaj dalej

Materiały dodatkowe

Platforma wspiera realizację kursu pomiędzy zajęciami. Prowadzący mają możliwość udostępniania dodatkowych materiałów czy zlecania prac domowych, co pozwala na pełniejsze i efektywniejsze wykorzystanie czasu podczas spotkania i pomiędzy nimi. System, dzięki modułowi zawierającemu testy, jest również wsparciem w procesie weryfikacji postępów.

Czytaj dalej

Audyt online

System w nowoczesny sposób wspiera realizację audytów językowych. Zastosowanie rozwiązań online pozwala na sprawniejszą i szybszą realizację procesu, co w konsekwencji wiąże się z oszczędnością czasu i pieniędzy. Dzięki zintegrowanym z platformą funkcjonalnościom (m.in. kalendarz, test online), Państwa zaangażowanie w realizację audytu jest ograniczone do niezbędnego minimum, którym najczęściej jest udostępnienie nam listy osób mających wziąć udział w projekcie.

Czytaj dalej

Kontrola budżetu

Platforma została zaprojektowany tak, aby umożliwić pełną kontrolę nad rozliczeniami finansowymi. Dzięki zastosowaniu numerów MPK i SAP zintegrowanych z Państwa wewnętrznymi systemami, możliwe jest precyzyjne śledzenie wydatków. Ponadto dajemy Państwu możliwość wprowadzenia restrykcji w podziale na limity kwotowe i czasowe, aby szkolenia były zgodne z właściwymi budżetami.

Czytaj dalej

System komunikacji

System ułatwia i przyspiesza komunikację w ramach realizowanych szkoleń. Użytkownicy otrzymują automatycznie generowane powiadomienia i przypomnienia o zbliżających się zajęciach, udostępnieniu materiałów dodatkowych, czy zadanych pracach domowych. Dzięki wbudowanemu w system praktycznemu komunikatorowi, uczestnicy mają możliwość porozumiewania się ze wszystkimi osobami zaangażowanymi w proces.

Czytaj dalej

Raportowanie

Dzięki systemowi możliwe jest generowanie raportów z dowolnie wybranego obszaru realizacji projektu i to zarówno dla interesującego Państwa okresu rozliczeniowego, jak i wybranych słuchaczy, grup, działów, oddziałów czy nawet całych spółek. Zestawienia generowane w systemie można w wybrany przez siebie sposób personalizować.

Czytaj dalej

Monitoring postępów i frekwencji

Dzięki systemowi, działającemu 7 dni w tygodniu, 24h na dobę, mają Państwo dostęp do wszystkich danych dotyczących realizowanego projektu: począwszy od listy uczestników wraz z podziałem na grupy, poprzez raporty frekwencji na zajęciach i programy poszczególnych kursów, na zestawieniach finansowych i informacjach o przyroście poziomu kompetencji kończąc. W wyniku czego mogą Państwo na bieżąco monitorować proces realizacji szkoleń.

Czytaj dalej

Zintegrowane logowanie

Każde ważne (zarówno dla słuchacza, jak i dla koordynatora projektu po stronie klienta) zdarzenie w systemie generuje odpowiednie powiadomienie mailowe. Co istotne w każdym powiadomieniu istnieje jednorazowy link pozwalający natychmiast zalogować się do Lerneo przez konta firmowe Microsoft, Google lub dowolne inne społecznościowe bez konieczności wpisywania loginu i hasła. Dodatkowo system pozwala na synchronizowanie terminów zajęć z własnym kalendarzem Outlook i Gmail za jednym kliknięciem. To znacząco poprawia ergonomię i komfort użytkowania.

Czytaj dalej

Badanie potrzeb i opinii

Wbudowany system ankiet pozwala na regularne badanie poziomu satysfakcji i ocenę całego projektu. To umożliwia ciągłe optymalizowanie procesu dydaktycznego i jeszcze lepsze dopasowanie kursów do oczekiwań każdego uczestnika.

Czytaj dalej