Komunikacja wewnętrzna

 

Lerneo przypomina o ważnych kwestiach oraz pozwala kontaktować się ze wszystkimi osobami zaangażowanymi w proces realizacji kursów. Służą do tego:

  • system powiadomień, który informuje użytkowników m.in. o zbliżających się zajęciach, udostępnieniu materiałów/testów, zbliżającym się końcu budżetu, płatności do uregulowania czy otrzymaniu nowej wiadomości
  • system wiadomości wewnętrznych i czat umożliwiają kontakt z każdą osobą zaangażowaną w proces realizacji zajęć (inni uczestnicy kursu, lektor, metodyk, koordynator, wsparcie techniczne)
  • tablica aktualności, na której umieszczane są istotne informacje dotyczące funkcjonowania platformy, jak również prezentowane są nowe rozwiązania wprowadzone do systemu