Materiały dodatkowe

 

Lerneo wspiera naukę języków pomiędzy zajęciami. Słuchacze mają dostęp do:

  • materiałów udostępnianych po zajęciach (m.in. lista słówek z zajęć)
  • uzupełniających materiałów rozszerzających temat zajęć
  • dodatkowych materiałów dopasowanych do indywidualnych potrzeb i zainteresowań każdego z uczestników
  • polecanych materiałów i ćwiczeń m.in. filmy, podcasty, artykuły
  • testów sprawdzających zdobytą wiedzę
  • modułu nagrywania, dzięki któremu mogą ćwiczyć wymowę