Monitoring

 

Głównym celem platformy Lerneo jest zapewnienie pełnego monitoringu i kontroli nad całym procesem realizacji kursów językowych.

 • dostęp do systemu 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, 365 dni w roku
 • określanie poziomów dostępów zgodnie ze strukturą organizacyjną, czyli możliwość nadawania poszczególnym osobom uprawnień do wglądu tylko w określoną część informacji
 • monitoring uprawnień słuchaczy – ewidencja słuchaczy zawierająca informacje o zgodach czasowych oraz okresach zawieszeń nauki
 • tabele audytowe, w których na bieżąco można śledzić postęp w realizacji procesu oraz wyniki osób biorących w nim udział
 • podział na grupy/listy słuchaczy – zestawienie, w którym zawarte są wszystkie informacje dotyczące zajęć dla poszczególnych grup (m.in. lista uczestników, harmonogram zajęć, poziom zaawansowania, program kursu)
 • program kursu, w którym znajdują się wszystkie informacje dotyczące merytoryki zajęć, poruszanych zagadnień, rozwijanych umiejętności itd.
 • lista obecności online – po każdych zajęciach uzupełniana jest informacja o obecności uczestników na zajęciach
 • skan listy obecności – aby zweryfikować i potwierdzić informacje zawarte w systemowej liście obecności, na koniec miesiąca wgrywany jest skan listy obecności z podpisami uczestników
 • status obecności/nieobecności – po każdych zajęciach możliwe jest zweryfikowanie, czy dane zajęcia się odbyły czy też nie, a jeżeli nie, to co było tego powodem (zajęcia odwołane prawidłowo/nieprawidłowo, przez uczestników/lektora)
 • monitoring zajęć – po każdych zajęciach umieszczany jest w systemie opis zajęć wraz z informacją o temacie i materiałach wykorzystywanych podczas zajęć
 • miejsce realizacji – każde zajęcia mają przypisaną informację, w jakiej lokalizacji są realizowane wraz z podanym adresem, co jest niezwykle pomocne w momencie, kiedy zajęcia są prowadzone w różnych siedzibach firmy

Wszystkie dane znajdujące się w systemie są zawsze aktualne, a użytkownik ma możliwość dowolnego ich filtrowania, aby szybko odnaleźć interesujące go informacje!