Motywacja pracowników

 

Dzięki zastosowaniu Lerneo w procesie realizacji kursów językowych, uczestnicy zajęć wykazują się wyższą motywacją do nauki. Do najważniejszych powodów wzrostu zaangażowania należą:

  • wgląd w harmonogram spotkań
  • automatyczne przypomnienia o zbliżających się zajęciach
  • aktualne zestawienie frekwencji
  • dostęp do dodatkowych materiałów dopasowanych do potrzeb i zainteresowań uczestników
  • znajomość program kursu, celu zajęć i efektu końcowego szkolenia
  • bieżący monitoring postępów
  • uczestnicy mogą za pomocą platformy kontaktować się między sobą, jak również ze swoim lektorem i przypisanym im metodykiem zajęć, co pozwala szybko rozwiewać wątpliwości językowe
  • regularne badania satysfakcji z zajęć