Rozliczenia

 

Lerneo to niezastąpione wsparcie dla działów księgowości, umożliwiające kontrolę i szybki dostęp do wszystkich danych finansowych.

  • dostęp do skanu umowy i innych dokumentów związanych ze świadczonymi usługami – zawsze można zweryfikować, jakie ustalenia zostały dokonane
  • fakturowanie i płatności – co miesiąc w systemie udostępniania jest faktura, dodatkowo każdy dokument finansowy posiada informację, czy płatność została już uregulowana
  • budżetowanie – w systemie istnieje możliwość przypisania limitów budżetowych dla poszczególnych osób/grup, dzięki czemu, koszt zajęć są dokładnie takie, jakie zostały zaplanowane
  • integracja z wewnętrznymi systemami księgowymi – dzięki możliwości przypisania każdemu słuchaczowi numeru SAP, dane pozostają spójne i łatwo je przenosić między systemami
  • numery centr kosztowych – system umożliwia również przypisanie numerów MPK, dzięki czemu z łatwością można zweryfikować koszty poszczególnych działów/jednostek organizacyjnych